તમે તમારા બાળક માટે નાનું અને સુંદર નામ રાખવા માંગો છો, આ બે અને ત્રણ અક્ષરની બેબી નામની યાદી

Feb 8, 2024 - 16:21
 0  16
તમે તમારા બાળક માટે નાનું અને સુંદર નામ રાખવા માંગો છો, આ બે અને ત્રણ અક્ષરની બેબી નામની યાદી

બધા માતા-પિતા ઈચ્છે છે કે તેમના બાળકનું નામ સૌથી મધુર અને અનન્ય હોય. જેના માટે ઘરની દરેક વ્યક્તિ, બાળકના માતા-પિતાથી લઈને કાકી, દાદી, મામા અને કાકી સુધી, સુંદર બાળકના નામની સૂચિ જોવા લાગે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બાળકનું નામ તેના જીવન પર ઊંડી અસર કરે છે. આ જ કારણ છે કે બાળકના જન્મ પહેલા જ માતા-પિતા પોતાના અજાત બાળક માટે સારું નામ શોધવાનું શરૂ કરી દે છે. જો તમે તમારા બાળક માટે નાનું, સુંદર, બે કે ત્રણ અક્ષરનું નામ શોધી રહ્યા છો, તો આ બાળકના નામની સૂચિ તમને મદદ કરી શકે છે.

છોકરીઓ માટે બે અક્ષરના નામ-
જો તમે તમારી બાળકી માટે બે અક્ષરનું નામ શોધી રહ્યા છો તો આ સુંદર નામ વિકલ્પો તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. તમે તમારી બાળકીનું નામ બ્રિન્દા, છાયા, ચાર્વી, દક્ષા, ઈવા, નીતિ, ઈરા, ઈવા, અંશુ, રૂહી, અથા, દિવ્યા, નવ્યા, સારા, પ્રિશા, શ્રુતિ, રાશિ, ઓમી, વાણી, રેખા, તનુ, સુધા રાખી શકો છો. , દ્રષ્ટિ અને તમને મિષ્ટી નામોમાંથી કોઈ પણ ગમશે.

ત્રણ અક્ષરના નામ-
દીપશ્રી, ફાગુની, ફલક, અનિકા, અદા, આયેશા, અમ્યા, બંદિતા, ભગિની, ભવ્ય, જાનવી, અદિતિ, સમીરા, અક્ષિતા, કિયારા, એકાંશી, સાંશિકા, એલ્સા, અવિકા, અક્ષ, ગુંજન, અન્વી, અવની, સારાક્ષીમાંથી કોઈપણ એક તમે નામ પણ પસંદ કરી શકો છો.

છોકરા માટે બે અક્ષરના નામ-
જો તમે તમારા પુત્ર માટે બે અક્ષરના નામ પસંદ કરવા માંગો છો, તો ચોક્કસપણે આ અનોખા બાળક છોકરાના નામની સૂચિ વાંચો. તમે તમારા પુત્ર માટે બે અક્ષરના નામ તરીકે રૂદ્ર, યુગ, પુરુ, શાન, આર્ય, અભિ, રાજ, અંશ, ગૌર, ગર્વ, ભૂપ અને મોહમાંથી કોઈપણ પસંદ કરી શકો છો.

ત્રણ અક્ષરના નામ-
તમે તમારા પુત્ર માટે અંકિત, અંકુર, અજય, અમિત, અક્ષર, અકુલ, અનુજ, અંબુજ, અક્ષય, નીતિન, સૂરજ, અક્ષત, નીરજ, શેખરમાંથી કોઈપણ નામ રાખી શકો છો.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow