ટ્રેઇની એન્જિનિયરની 98 જગ્યાઓ માટે ભરતી, જુઓ વિગતો

Jan 8, 2024 - 14:38
 0  2
ટ્રેઇની એન્જિનિયરની 98 જગ્યાઓ માટે ભરતી, જુઓ વિગતો

NHPC લિમિટેડ કંપનીમાં ટ્રેઇની એન્જિનિયરની જગ્યાઓ ભરવા માટે ખાલી જગ્યા બહાર પાડવામાં આવી છે. આ પોસ્ટ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા 2 જાન્યુઆરી, 2024થી શરૂ થઈ ગઈ છે. તાલીમાર્થી એન્જિનિયરની પોસ્ટમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારો NHPC લિમિટેડની અધિકૃત વેબસાઇટ, nhpcindia.com દ્વારા ઑનલાઇન અરજી સબમિટ કરી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 22 જાન્યુઆરી 2024 નક્કી કરવામાં આવી છે.

NHPC ખાલી જગ્યા વિગતો
NHPC લિમિટેડે ટ્રેઇની એન્જિનિયરની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી અભિયાન શરૂ કર્યું છે. અંદાજે 98 જગ્યાઓ પર ટ્રેઇની એન્જિનિયરોની ભરતી કરવામાં આવશે. તે જ સમયે, આ ભરતી GATE 2022 સ્કોર દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ પોસ્ટ માટે કેટલી ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે-

1. TE (સિવિલ): 22 જગ્યાઓ
2. TE (ઇલેક્ટ્રિકલ): 17 જગ્યાઓ
3. TE (મિકેનિકલ): 50 જગ્યાઓ
4. તાલીમાર્થી અધિકારી (ફાઇનાન્સ): 09 જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત
આ ભરતી અભિયાનમાં અરજી કરનાર પાત્ર અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસે એન્જિનિયરિંગ/ટેક્નોલોજી/બી.એસસી. (એન્જિનિયરિંગ) અથવા ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ અથવા સમકક્ષ ગ્રેડ સાથે AICTE દ્વારા માન્ય ભારતીય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી જરૂરી શિસ્તમાં ડિગ્રી.

NHPC ભરતી 2024 ડાયરેક્ટ લિંક

કેવી રીતે અરજી કરવી?
પગલું 1- NHPC લિમિટેડ nhpcindia.com ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો
પગલું 2- વેબસાઇટના કારકિર્દી વિભાગ પર જાઓ
સ્ટેપ 3- Apply Now વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
પગલું 4- તમારી ઓનલાઈન અરજી ભરો
પગલું 5- જરૂરી દસ્તાવેજો સ્કેન કરો અને અપલોડ કરો
સ્ટેપ 6- તમારો ફોટો અને સહી અપલોડ કરો
સ્ટેપ 7- સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો
પગલું 8- અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ લો

NHPC લિમિટેડમાં ટ્રેનિંગ એન્જિનિયરની ખાલી જગ્યા સંબંધિત અન્ય માહિતી જાણવા માટે, NHPC nhpcindia.com ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow