સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની 142 જગ્યાઓ માટે ભરતી અરજીની છેલ્લી તારીખ આવતીકાલે

Dec 26, 2023 - 14:12
 0  10
સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની 142 જગ્યાઓ માટે ભરતી અરજીની છેલ્લી તારીખ આવતીકાલે

યુકો બેંકમાં વિશેષજ્ઞ અધિકારીની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આવતીકાલે 27 ડિસેમ્બર 2023 સુધી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. યુકે બેંકની આ ભરતી અભિયાનમાં કુલ 142 જગ્યાઓ માટે લાયક ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. યુકે બેંકની આ ખાલી જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ 5મી ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો બેંકની અધિકૃત વેબસાઇટ ucobank.com પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજીની શરતો વિશે વિગતવાર માહિતી માટે સંપૂર્ણ ભરતી સૂચના વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ખાલી જગ્યા વિગતો:
સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર – 127 જગ્યાઓ
રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં નિષ્ણાત અધિકારી – 15 જગ્યાઓ

અરજી લાયકાત:
યુકો બેંકની આ ભરતી માટે અરજી કરવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો અરજી પાત્રતા, વય મર્યાદા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી માટે અહીં આપેલ ભરતી સૂચના જોઈ શકે છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા:
યુકે બેંકની આ ભરતીમાં લાયક ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા/કૌશલ્ય કસોટી અને ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોની પ્રતિભા ચકાસવા માટે બેંક કેટલીક અન્ય કસોટી પણ કરી શકે છે. લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુમાં લાયકાત ધરાવતા ગુણ બેંક દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

અરજી ફી :
UCO બેંક ભરતી 2023 માં જનરલ, EWS અને OBC માટે અરજી ફી રૂ 800 છે. SC, ST ઉમેદવારોને કોઈ ફી ચૂકવવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારો ફી ઓનલાઈન અથવા નેટ બેંકિંગ દ્વારા જમા કરાવી શકે છે.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow